Pomagamy w uzyskaniu:

 – Zezwolenia na pobyt czasowy

  – Zezwolenia na pobyt stały

 – Zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta UE 

 – Zezwolenia na pracę 

 – Sporządzanie odwołań od decyzji odmownych ​

W ramach usługi możemy zapewnić:

– spotkanie konsultacyjne,

 – wskazanie i pomoc w przygotowaniu właściwych wniosków i dokumentów,

– pomoc w skompletowaniu pozostałych dokumentów niezbędnych w postępowaniu administracyjnym, 

– asysta podczas  wizyty w urzędzie (złożenie odcisków palców, odbiór karty pobytu),

– kompletowanie i ewentualne uzupełnienie wskazanych przez urząd brakujących dokumentów,

– pilnowanie terminów urzędowych i przebiegu postępowania.