UsługaCena nettoCena BruttoOpłaty Urzędowe
Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.
1219,50 zł1500,00 zł457,00 zł
Zezwolenia na pobyt czasowy.
1219,50 zł1500,00 zł357,00 zł
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
1869,90 zł2300,00 zł657,00 zł
Zezwolenia na pobyt stały.
1869,90 zl2300,00 zł657,00 zł
Odwołanie od decyzji odmownej.
975,60 zł.1200,00 zł17,00 zł